Spara energi med rätt uppvärmning

Vill du bidra till en grönare värld med miljön i fokus? Då finns det flertalet saker du kan göra. Bland annat tänka på hur du konsumerar, och hur du använder dig av energin som alla ska dela på. Det kan till exempel handla om hur du värmer upp ditt hus.

En luft luft värmepump är mer miljövänlig än de flesta andra uppvärmningsalternativ, just för att luften är förnybar som energikälla, vilket inte olja eller pellets är. Det gör att du får ett behagligt inomhusklimat – samtidigt som du bryr dig om det klimat som existerar utanför ditt hus.

Klimatförändringar och vad du kan göra

hem uppvärmningSvenska Dagbladet skrivs det samtidigt att avskogningen runt om i världen är den näst största anledningen till klimatförändringar. Det är nämligen så att världens skogar på ett naturligt sätt förvarar koldioxid, genom att träden absorberar detta från luften och lagrar det i allt från stam, blad och rötter. Men när du bränner ned träd eller fäller hela skogsområden – då frigörs denna koldioxid, som tidigare varit organiskt bundet, och hamnar i atmosfären där det blir växthusgas. Mer koldioxid i atmosfären blir i sin tur problem eftersom det ökar på växthuseffekten och klimatförändringar. Utarmning av skog är således en stor fara för jorden.

Det du själv kan göra för att minska på avskogningen är att aktivt bojkotta bolag som arbetar med detta, eller att köpa kött och råvaror från länder med en agenda för avskogning. I nuläget är det Brasilien alla pratar om, som har Amazonas som grönt hjärta, med bränder och avskogning som kritiska problem.

Energieffektivisering hemma

Förutom att aktivt jobba för en bättre värld utanför ditt hem, kan du även se till att göra av med så lite energi som möjligt genom att energieffektivisera hemma. På Energimyndigheten tipsas det om flera saker du kan ta hänsyn till, för att minska energianvändningen och därmed även energikostnaderna. Det handlar bland annat om att låta det vara svalare inne, för att spara en hel del el och energi. Om sommaren kan du se till att dra för persienner och hålla fönster i solläge stängda för att minskar värmen, vilket i sin tur gör att du slipper ha på en ac senare mot natten, något som drar mycket el. Fler tips hittar du på myndighetens hemsida.