Dolda fel vid husköp

En husköpares värsta mardröm är att det skulle finnas dolda fel i den nya bostaden. De juridiska konsekvenserna för husköparen kan i bästa fall anmälas och tas upp i domstol, men mycket hänger redan på köparens ansvar att ta reda på allt. Den ärliga säljaren vill förstås inte heller åka på någon skadeståndssmäll. Vi reder ut vad som gäller här.

För att man över huvud taget ska kunna väcka ett juridiskt ärende mot en säljare av ett hus för dolda fel, så krävs det att man bevisligen kan mena att säljaren utelämnade information som den hade vetskap om men inte sade. På advokatfirman Legio kan du läsa om olika rättsfall, däribland just ärenden som rört dolda fel. De dolda felen behöver inte handla om att det är mögel eller fuktskador på huset – det kan också röra sig om buller, fackmannamässiga felbyggen som säljaren känt till och andra liknande saker.

Vänd dig till en jurist vid misstanke

Det finns otaliga exempel i medierna där man skriver om dolda fel i hus vid försäljning. Ofta rör det att det funnits svamptillväxt i huset som man senare kunnat bevisa att säljaren faktiskt har känt till. Ofta är det just detta som dock är svårt att bevisa. Kanske sålde man huset med svamptillväxt, utan att veta om det? I sådana fall har inte säljaren begått något brott. Läs om ett fall i Expressen där köparen blev sjuk av svampen i ett hus som man menade sålts med detta avsiktligt dolda fel. Det finns även exempel på liknande situationer när man köpt hus i exempelvis Spanien, skriver Aftonbladet.

Har du upptäckt att något inte stämmer med huset du har köpt? Då ska du vända dig till en jurist och besiktningsman. Som husköpare är det viktigt att se till att huset besiktas ordentligt: dolda fel räknas som fel som inte upptäckts vid professionell besiktning och som avsiktligt har undanhållits för köparen.

Några saker som gäller vid bostadsköp och dolda fel:

  • En köpare har tio år på sig att påvisa dolda fel för att få avdrag av köpesumman
  • Om fastigheten inte uppfyller det som säljaren sagt kan man få skadestånd
  • Du som köpare har undersökningsplikt innan du köper huset

Läs mer på Konsumenternas.se.